miércoles, 4 de noviembre de 2015

Descripció Estrella

Per fer una estrella en el code, he fet servir varies coses: Primer he agafat un loop (de repetició) per poder repetir aixo 36 vegades. Despres he seleccionat el color aleatori per que em surtin varios colors. A continuació he fet servir un altre loop, dintre del mateix hi ha un "move forward" at 100 pixels, que serveix per avançar recte 100 pixels, aleshores despres de aixo he fet servir el "turn right" at 100 que serveix perdesplaçarse a la dreta 100 pixels (orientació) i per acabar he posat un "turn right" pero dintre del primer loop pero a 10 pixels per poder fer-ho 36 cops, no 3.